تاريخ : دوشنبه چهارم دی ۱۳۹۱

دانستنی های علوم بخش مهره داران

دو گروه بزرگ جانور کدامند؟1- مهره داران     2- بی مهرگان

1-    چند جانور بی مهره نام ببرید. کرم- پشه- پروانه- سوسک- ملخ- زنبور-مورچه....

2-    چند جانور مهره دار نام بیرید. ماهی، سگ، مار،قورباغه،لاک پشت،مرغابی...

3-    مهره داران داخل بدن خود ه دارند؟ اسکلت

4-    اسکلت چیست؟ اسکلت ازجنس استخوان است وبدن را محکم نگه می دارد.

5-    مهمترین قسمت اسکلت چه نام دارد؟ ستون مهره ها

درکجای بدن قرار دارد؟ درپشت بدن

6-    دانشمندان جانوران مهره دار را به چند گروه طبقه بندی می کنند؟ پنج گروه

1-ماهی ها   2- دوزیستان  3- خزندگان   4- پرندگان  5- پستاندارن

7-    ماهی ها با چه اندامی شنا می کنند؟ باله

8-    پوست بیشتر ماهی چگونه است؟ پولک دار ولغزنده

9-    ماهی ها چه اندامی تنفس می کنند و این اندام درکجای بدنشان قرار دارد؟

ماهی ها با آبشش که دردو طرف سرآنها قرار دارد تنفس می کنند.

10-ماهی ها چگونه تولید مثل می کنند؟

آنها داخل آب تخم ریزی می کنند واز هر تخم یک ماهی به وجود می آیند.

11-لغزندگی سطح بدن ماهی چه فایده ای برایش دارد؟

کمک می کند تا ماهی بهتر وسریع تر حرکت کند.

12-ماهی چند باله دارد؟ 7باله دارد.

-ماهی درهنگام حرکت سریع کدام باله را تکان میدهد؟ باله ی دمی

- درهنگام دور زدن کدام باله ها را حرکت می دهد؟ باله های دم وسینه ای

14- چند جانور دوزیست نام ببرید؟ قورباغه- وزغ- سمندر- غوک- تریتون- نکتوروس

15-جانوران دوزیست چگونه تولید مثل می کنند؟

آن ها درآب تخم ریزی می کنند واز هر تخم یک نوزاد که شبیه قورباغه نیست خارج می شود.

16-یک نوزاد قورباغه چه خصوصیاتی دارد؟

نوزاد قورباغه باله و آبشش دارد وباید مانند ماهی درآب زندگی کند.

آیا بعد از بزرگ شدن هم این خصوصیات را حفظ می کند؟ نخیر

نوزاد قورباغه کم کم رشد کرده ودارای شش می شود.بنابراین قورباغه ها بعداز بزرگ شدن ،باید درخشکی زندگی کنند.

17-تفاوت های جای پوست قورباغه وپوست ماهی درچیست؟

پوست ماهی از پولک پوشیده شده است ولغزنده است ،ولی پوست قورباغه برهنه ومرطوب است.چون هوای مورد نیاز برای تنفس را از لایه های مرطوب پوست جذب می کند.

18-چند جانور خزنده نام ببرید؟ مار –سوسمار- لاک پشت- مارمولک- کروکودیل-

19-خزندگان چه خصوصیاتی دارند؟ 1- هنگام حرکت، شکم خود را روی زمین می کشند.2- روی بدنشان از پولک پوشیده شده است.   3- باشش تنفس می کنند.   4- تخم گذارند.

20-خزنده ای مانند لاک پشت آبی که دردریا زندگی می کند چگونه تنفس می کند؟

چون تنفس دارد برای تنفس به سطح آب می آید.

21-چرا خزندگان کمتر از پرندگان غذا می خورند؟ بنا به دلیل زیر کمتر می خورند:

1-    خزندگان کمتر حرکت می کنند و نیروی کمتری مصرف می کنند،پس به غذا کمتری نیاز دارند.

2-    مقدار آب وعده آنها زیاد است وباعث می شود که کمتر گرسته شوند.

22-چرا لاک پشت را درگروه خزندگان قرار داده اند؟ چون مثل خزندگان هنگام حرکت شکمش را روی زمین می کشد، بدنش ازپولک پوشیده شده ،شش دارد وتخم گذار است.

23-پرندگان چه خصوصیاتی دارند؟1- بدنشان را پرپوشیده شده است.   2- باشش تنفس می کند.   3- تخم می گذارند وروی تخم های خود می خوابند.

4-به جای لب ودندان ،منقار دارند واز آن برای برچیدن دانه با خوردن غذای مناسب استفاده می کنند.

24-در پرنده ها وخزنده ها کدام حس باید قوی باشد؟

درپرنده ها: حس بینایی    درخزنده ها: حس شنوایی

25-چرا مرغ نمی تواند به خوبی لک لک یا عقاب پرواز کند؟

زیر بال ها کوچک دارد ولی جثه اش (هکل ) بزر گ است.

26-پرنده ای را نام ببرید که اصلا نمی تواند پرواز کند؟ پنگوئن-شترمرغ- مرغ- کیوی

27-چرا غذای پرندگان باهم متفاوت دارد؟

چون منقار آن ها باهم متفاوت است. بعضی از منقارها برای خوردن دانه های گیاهان مناسب است،بعضی برای خوردن حشرات زیر پوست درختان وبعضی برای شکار ماهی و...

28-هریک از این پنجه ها ،برای چه کاری مناسبند وچه پرنده ای پایشان به این شکل است؟

شتر مرغ : تند راه رفتن ودویدن            کبوتر وگنجشک:برای گرفتن شاخه ی درختان

عقاب: برای شکار کردن                  اردک: برای حرکت روی زمین گلی وشنا درآب

مرغ: برای حرکت روی زمین نرم وپیدا کردن غذا

29- کدام گروه از مهره داران گوناگون وفراوان هستند؟

پستانداران گوناگون وفراوانند مثل: انسان ها، میمون ها، فک ها، خفاش ها،جوندگان

30-پستانداران چه خصوصیاتی دارند؟ 1- بدنشان از مویا کرک پوشیده شده است.  2- با شش تنفس می کنند.   3- بچه می زایند وبه بچه های خود شیر می دهند.

31-کدام پستانداران با ان که شش دارد درآب زندگی می کند؟ وال- بالن- دولفین

32- چند جانور پستاندار نام ببرید. انسان- میمون- فک- اسب- سنجاب- خفاش و....

33- درهر ردیف به گربه به کدام جانور شبیه است؟ چرا؟

به زرافه شبیه است.چون هردو پستاندار هستند.

به سگ بیشتر شبیه است.چون علاوه بر این که هردو پستاندارند،هر دو گوشتخوار هستند.

به شیر شبیه است .هردو پستاندار وگوشتخوار هستند واز نظر ظاهر وشکل صورت وطرز دفاع و...نیز به هم شباهت دارند.ارسال توسط علی میرزایی ورزنه

اسلایدر