تاريخ : شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱

   1- برای کلمه زیر ، یک جمله خبری و یک جمله ی پرسشی بساز؟

   عیدانه =

  2-جمله ی زیر را در دو سطر بنویس؟

  - چیزی به غروب نمانده بود ،هنوز خیابان ها .. . . . . . . .

  3-درباره ی شعر زیر توضیح بده؟

علم ،چندان که بیشتر خوانی                       چون عمل در تو نیست نادانی

  4-هر دسته از کلمات زیر را در یک جمله به کار ببر.

  ( آسمان ،کوه ،دریا )

   ( شکوفه ،گل ،درختان )

 5-درباره ی ( صرفه جویی در مصرف آب ) در دو سطر بنویس؟

6-کامل کن ؟

- من ورزش را برای آن دوست دارم که . . . . . . . . . .

- وقتی در کشوری جنگ می شود ما باید . .  .. . .  . ..

7-برای یکی از موضوعات زیر انشا بنویس؟

الف: اگر روزی همه ی وسایل ارتباطی نابود شوند، چه اتفاقی می افتد؟

ب: درباره ی غلام رضا تختی هر چه می دانید بنویسید؟

ج : شعر رنج و گنج را به صورت فارسی روان و داستانی بنویسید؟

 ارسال توسط علی میرزایی ورزنه

اسلایدر