نمونه سؤال جمله نویسی پایه سوم ابتدایی-۳

با سلام. تجربه ی جدیدی است. این آزمون ها، بیشتر جنبه ی تکرار و تمرین درس را دارند تا ارزشیابی. امیدوارم سودمند واقع گردد. لطفاً با نظرات سازنده ی خود، وبلاگ را در این امر یاری نمایید.

 جمله نویسی پایه سوم ابتدایی تا صفحه ی 49

جمله نویسی پایه سوم ابتدایی تا صفحه ی 63

جمله نویسی پایه سوم ابتدایی تا صفحه ی 75

جمله نویسی پایه سوم ابتدایی تا صفحه ی 152

جمله نویسی پایه سوم ابتدایی تا صفحه ی آخرتاريخ : شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ | 15:12 | نویسنده : علی میرزایی ورزنه |