تاريخ : جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱


دانلود نمونه سوالات و مطالب پایه ی پنجم


سوالات درس به درس مدنی پنجم

سوالات درس به درس تاریخ پنجم

سوالات درس به درس جغرافی پنجم

پیک پایه پنجم - بهمن 92

پیک پایه پنجم - دی 92

پیک پایه پنجم - دیماه 92

آزمون ریاضی پایه پنجم - دیماه 92

پیکهای  آدینه هفتگی پایه پنجم - 7 پیک


پیک آدینه پایه پنجم - هفته آخر  آذر 92

پیک آدینه پایه پنجم - آذر 92


آزمون کلیه دروس پایه پنجم - نوبت دوم

هشت نمونه سوال ریاضی پنجم - نوبت دوم

آزمون ریاضی پنجم - اردیبهشت ماه

 هدیه آسمان و ریاضی پنجم - فروردین ماه

کار در خانه پایه پنجم 

سوالات درس به درس جغرافی پنجم

سوالات درس به درس تاریخ پنجم

سوالات درس به درس مدنی پنجم

آزمون جامع علمی پایه پنجم -بهمن ماه

کار در خانه ریاضی

  طرح درس کامل علوم پنجم

آزمون بخوانیم و بنویسیم پنجم 

نمون برگ تکمیل کلمات فارسی   

کار در خانه هدیه ها   

آزمون علوم -دیماه   

آزمون علمی پایه پنجم   

دانستنیهای علوم پنجم   

طرح کرامت پایه اول تا پنجم  

مجموعه آزمونهای جغرافی پنجم

دانلود قرآن صوتی پایه پنجم

فرمولهای رایج ریاضی چهارم و پنجم

آزمون تاریخ پنجم ابتدایی - آذرماه

دانلود کلیه آزمونهای پایه پنجم

کار در خانه ریاضی پنجم - نسبت وتناسب

آزمون علوم پنجم (45 سوال)- آذرماه  

آزمون علوم تجر بی آبان

آزمون در خانه کلیه دروس پایه پنجم


آزمونهای عملکردی تعلیمات اجتماعی

آزمونهای عملکردی پایه پنجم

امتحان شش درس اول تاریخ 

برگه کار تاریخ - درس اول و دوم

امتحان فارسی نوبت اول

امتحان جغرافی نوبت اول - 1

امتحان جغرافی نوبت اول - 2

امتحان تاریخ و مدنی نوبت اول

امتحان ریاضی نوبت اول

امتحان علوم نوبت اول

آزمایش مشاهده ی تغییرات شیمیایی(علوم پنجم)

آموزش مفاهیم ربع و نصف و ...

جدول بودجه بندی دروس پنجم

عکس دانشمندان و افراد معروف

نگرش های اساسی در آموزش درس مدنی

خلاصه و نمونه سوال علوم ( ساختمان مواد )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( تغییرات مواد )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( ماشین ها )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( نور و رنگ )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( تاریخچه ی زمین )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( خاک زندگی بخش )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( زمین نا آرام )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( جانداران ساده )

جغرافی-کارگروهی-افغانستان

جغرافی-کارگروهی-پاکستان

جغرافی-کارگروهی-ارمنستان

جغرافی-کارگروهی-ترکمنستان

جغرافی-کارگروهی-آذربایجان

جغرافی-کارگروهی-ترکیه

جغرافی-کارگروهی-عراق

جغرافی-کارگروهی-نقشه آذربایجان

جغرافی-کارگروهی-نقشه ی همسایه های ایران

جغرافی-کارگروهی-نقشه ارمنستان

جغرافی-کارگروهی-قاره های جهان

تمرین کلمات فارسی

جدول آموزش املای کلمات( تمرین بعد از املا )

جدول آموزش املای کلمات( بعد از تدریس و قبل از املا )

امتحان ریاضی ( 8 نمونه سوال نوبت دوم ) 

امتحان علوم ( 9 نمونه سوال نوبت دوم ) 

امتحان تاریخ ( 6 نمونه سوال نوبت دوم )  

امتحان جغرافی ( 8 نمونه سوال نوبت دوم )  

امتحان انشای فارسی ( 6 نمونه سوال نوبت دوم )  

شیوه نامه ی آموزش تنیس روی میز به دانش آموزان پایه پنجم

خلاصه و نمونه سوال علوم ( ساختمان مواد ) 

خلاصه و نمونه سوال علوم ( تغییرات مواد ) 

خلاصه و نمونه سوال علوم ( ماشین ها ) 

خلاصه و نمونه سوال علوم ( نور و رنگ )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( تاریخچه ی زمین )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( خاک زندگی بخش  

خلاصه و نمونه سوال علوم ( زمین نا آرام )

خلاصه و نمونه سوال علوم ( جانداران ساده )

 ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۲

ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲
دانلود پیکهای آدینه هفتگی پایه پنجم ( 7 پیک )


شماره 2

شماره 3

شماره 4

شماره 5

شماره 6

شماره 7ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : جمعه پانزدهم آذر ۱۳۹۲
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲

آزمون‌های کلیه دروس پنجم ابتدایی - نوبت دوم


ریاضی پنجم


جغرافی پنجم


تاریخ و مدنی پنجم


علوم تجربی پنجم


بنویسیم و انشا پنجمارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ جهت دانلود نمونه سئوالات امتحانی ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی - نوبت دوم کلیک کنید


1

2

3

4

5

6

7

8ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : دوشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۱ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱

سوالات درس به درس  تاریخ کلاس پنجم ابتدایی(تنظیم: دبستان غیر دولتی قلم)

1-۱- چرا به پیامبر، محمّد امین می گفتند؟
۱-۲- آرزوی پیامبر قبل از بعثت چه بود؟
۱-۳- دو دلیل اهمّیّت مکّه قبل از ظهور اسلام چه بود؟
۱-۴- دین اسلام از سرزمین ............... طلوع کرد.
۱-۵- هنگام ظهور اسلام، بیش تر مردم عربستان .................. و بقیّه، .................. بودند.
۱-۶- عرب ها به صورت .................. زندگی می کردند.
۱-۷- مهم ترین شهر عربستان ......... بود.
۱-۸- حضرت محمّد(ص) در شهر ......... به دنیا آمد.
۱-۹- نام پدر حضرت محمّد(ص)، ............ و نام مادرش، ............ بود.
۱-۱۰- پدربزرگ حضرت محمّد(ص)، .................. از افراد معروف قبیله ی ............. بود.
۱-۱۱- پدر حضرت محمّد(ص) چه زمانی درگذشت؟
۱-۱۲- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی مادرش را از دست داد؟
۱-۱۳- نگهداری حضرت محمّد(ص) را بعد از مادرش چه کسی برعهده گرفت؟
۱-۱۴- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی پدربزرگش را از دست داد؟
۱-۱۵- پس از پدربزرگش، چه کسی سرپرستی حضرت محمّد(ص) را به عهده گرفت؟
۱-۱۶- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی با خدیجه ازدواج کرد؟
۱-۱۷- حضرت خدیجه(ع) چگونه زنی بود؟
۱-۱۸- حضرت محمّد(ص) چه مدّت در سال برای عبادت خدا به غار حرا می رفت؟
۱-۱۹- حضرت محمّد(ص) برای عبادت خدا به کجا می رفت؟
۱-۲۰- چرا حضرت محمّد(ص) یک ماه در سال به غار حرا می رفت؟
۱-۲۱- بعثت یعنی چه؟
۱-۲۲- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی به پیامبری برگزیده شد (به بعثت رسید)؟
۱-۲۳- نخستین کسانی را که به دین اسلام ایمان آوردند، نام ببرید.
۱-۲۴- نخستین زنی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟
۱-۲۶- نخستین مردی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟

۲-۱- پیامبر در آغاز بعثت، چگونه مردم را به اسلام دعوت می کرد؟
۲-۲- چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند؟
۲-۳- وقتی کافران نتوانستند مسلمانان را از حبشه بازگردانند، به چه کاری دست زدند؟
۲-۴- خداوند بعد از چند سال به حضرت محمّد(ص) مأموریت داد تا مردم را آشکارا به اسلام دعوت کند؟
۲-۵- کافران و ثروتمندان مکّه، ابتدا چگونه خواستند که حضرت محمّد(ص) را از راه خدا بازدارند؟
۲-۶- چرا عدّه ای از مسلمانان به حبشه هجرت کردند؟
۲-۷- سرپرستی مسلمانانی را که به حبشه هجرت کردند، چه کسی بر عهده داشت؟
۲-۸- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان چند سال طول کشید؟
۲-۹- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان، چگونه از بین رفت؟

۳-۱- چرا کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفتند؟
۳-۲- چگونه مکّه به دست مسلمانان فتح شد؟
۳-۳- مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود؟
۳-۴- دو جنگ مهم پیامبر را نام ببرید.
۳-۵- سه خصوصیّت اخلاقی حضرت محمّد(ص) را بیان کنید.
۳-۶- مبدأ تاریخ مسلمانان چیست؟
۳-۷- در شبی که کافران تصمیم گرفته بودند پیامبر را به قتل برسانند، چه کسی به جای وی در بسترش خوابید؟
۳-۸- سردسته ی مخالفان پیامبر در مکّه، که بود؟
۳-۹- حضرت محمّد(ص) در سال هفتم هجری به پادشاهان کدام کشورها نامه فرستاد و آن ها را به دین اسلام دعوت کرد؟
۳-۱۰- وقتی حضرت محمّد(ص) برای دعوت به اسلام به ایران نامه فرستاد، چه کسی پادشاه ایران بود؟
۳-۱۱- چرا پادشاه ایران، خسرو پرویز، نامه ی حضرت محمّد(ص) را پاره کرد؟
۳-۱۲- وقتی حضرت محمّد(ص) شنید که خسرو پرویز نامه اش را پاره کرده است، چه فرمود؟
۳-۱۳- پیامبر اسلام در سنّ ...... سالگی و در ............ رحلت فرمود.
۳-۱۴- زندگی حضرت محمّد(ص) چگونه بود؟
۳-۱۴- بهترین سرمشق و الگو برای زندگی ما مسلمانان چیست؟

۴-۱- پس از رحلت پیامبر، مسلمانان بر سر چه موضوعی اختلاف پیدا کردند؟
۴-۲- بیعت یعنی چه؟
۴-۳- چرا پس از انتخاب ابوبکر به خلافت، حضرت علی(ع) و یارانش سکوت کردند؟
۴-۴- در زمان کدام خلیفه، مسلمانان به ایران حمله کردند و حکومت ساسانیان را شکست دادند؟
۴-۵- پس از رحلت پیامبر، چه کسی به خلافت انتخاب شد؟
۴-۶- بعد از ابوبکر، چه کسی خلیفه شد؟
۴-۷- خلافت عمر چند سال طول کشید؟
۴-۸- بعد از عمر، چه کسی به خلافت رسید؟
۴-۹- بعد از عثمان، چه کسی به خلافت رسید؟

۵-۱- علّت جنگ حضرت علی(ع) با معاویه کسی بود؟
۵-۲- خوارج چه کسانی بودند؟
۵-۳- کتاب نهج البلاغه، حاوی سخنان ارزشمند کدام شخصیّت است؟
۵-۴- حضرت علی(ع)، در چه تاریخی به شهادت رسید؟
۵-۵- حضرت علی(ع)، کدام شهر را مرکز خلافت خود قرار داد؟
۵-۶- کدام قسمت از سرزمین های اسلامی در زمان خلافت حضرت علی(ع)، از دستورات وی پیروی نکرد؟
۵-۷- در زمان خلافت حضرت علی(ع)، حاکم شام چه کسی بود؟
۵-۸- مشاور حیله گر معاویه چه کسی بود؟
۵-۹- معاویه برای فرار از شکست در جنگ با حضرت علی(ع)، چه کرد؟
۵-۱۰- نتیجه ی داوری بین سپاه حضرت علی(ع) و سپاه معاویه چه شد؟ چرا؟
۵-۱۱- جنگ نهروان بین چه کسانی درگرفت؟
۵-۱۲- حضرت علی(ع)، در کدام جنگ خوارج را شکست داد؟
۵-۱۳- چه کسی حضرت علی(ع) را به شهادت رساند؟
۵-۱۴- حضرت علی(ع) در کجا و به دست چه کسی ضربت خورد؟

۶-۱- شرایط صلح امام حسن(ع) و معاویه چه بود؟
۶-۲- چرا امام حسن(ع) مجبور شد صلح با معاویه را بپذیرد؟
۶-۳- واقعه ی کربلا چه تأثیرات و نتایجی داشت؟
۶-۴- پس از شهادت حضرت علی(ع)، پیروان آن حضرت با چه کسی بیعت کردند؟
۶-۵- پس از شهادت امام حسن(ع)، معاویه چه کرد؟
۶-۶- مؤسس(بنیان گذار) سلسله ی بنی امیّه که بود؟
۶-۷- معاویه کدام سلسله را تأسیس کرد؟
۶-۸- پس از شهادت امام حسن(ع)، چه کسی به امامت رسید؟
۶-۹- امام حسین چند سال امامت کرد؟
۶-۱۰- در زمان امامت امام حسین(ع)، چه کسانی حکومت می کردند؟
۶-۱۱- یزید چگونه مردی بود؟
۶-۱۲- امام حسین(ع)، از کجا به کجا هجرت کرد؟
۶-۱۳- امام حسین(ع)، درباره ی هجرت خود، چه می فرماید؟
۶-۱۴- امام حسین(ع)، در چه تاریخی به شهادت رسید؟
۶-۱۵- جنگ بین امام حسین(ع) و یارانش با لشکر یزید، در چه تاریخی رخ داد؟

۷-۱- چرا قیام های زیادی بر علیه بنی امیّه شکل گرفت؟
۷-۲- ابومسلم که بود و چه کرد؟
۷-۳- ایرانیان در حکومت بنی عبّاس چه نقشی داشتند؟
۷-۴- آیا با روی کار آمدن حکومت بنی عبّاس، وضع مسلمانان تغییر کرد؟ چرا؟
۷-۵- حاکمان بنی امیّه از بیت المال چه استفاده هایی می کردند؟
۷-۶- چرا بنی عبّاس وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟

۸-۱- چرا قیام های زیادی بر ضد بنی عبّاس صورت گرفت؟
۸-۲- در زمان حکومت ............، قبایل ترک به ایران آمدند.
۸-۳- سه سلسله ی ترک که بر ایران حکومت کردند، عبارت اند از: ............ و ............ و ............ .
۸-۴- در زمان حکومت سلسله های ترک، ایرانیان چه نقشی در اداره ی کشور داشتند؟
۸-۵- سامانیان کدام شهر را به پایتختی خود انتخاب کردند؟

۹-۱- چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟
۹-۲- مغول ها در زمان حکومت چه کسی به ایران حمله کردند؟
۹-۳- رفتار جانشینان تیمور در زمان حکومت بر ایران، چه فرقی با رفتار تیمور داشت؟
۹-۴- فرمانده ی مغول ها چه کسی بود؟
۹-۵- مغول ها به فرماندهی چنگیزخان، ابتدا به کدام کشور حمله کردند؟
۹-۶- سلطان محمّد خوارزمشاه در برابر حمله ی(هجوم) سپاهیان مغول چه کرد؟

۱۰-۱- چرا شاه اسماعیل صفوی از حکومت عثمانی شکست خورد؟
۱۰-۲- وقتی شاه عبّاس به سلطنت رسید، ایران گرفتار چه مشکلاتی بود؟
۱۰-۳- حکومت صفویه چگونه از بین رفت؟
۱۰-۴- مؤسس سلسله ی صفویه چه کسی بود؟
۱۰-۵- چه کسی مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرد؟
۱۰-۶- در زمان حکومت صفویه(شاه اسماعیل صفوی)، در قسمت غرب ایران حکومت بزرگ ............ و در شرق ایران ............ حکومت می کردند.
۱۰-۷- شاه اسماعیل صفوی در چه جنگی از حکومت عثمانی شکست خورد؟ چرا؟
۱۰-۸- نتیجه ی جنگ چالدران چه بود؟
۱۰-۹- شاه عبّاس، پایتخت صفویه را به کدام شهر منتقل کرد؟
۱۰-۱۰- آخرین پادشاه صفوی که بود؟

۱۱-۱- پس از افشاریه، حکومت ............ روی کار آمد.
۱۱-۲- دو اقدام مهم نادرشاه افشار چه بود؟
۱۱-۳- کریم خان زند چگونه فرمانروایی بود؟
۱۱-۴- افغان ها چند سال بر ایران حکومت کردند؟
۱۱-۵- چه کسی افغان ها را از حکومت ایران برکنار کرد؟
۱۱-۶- چه کسی سلسله ی افشاریه را در ایران تشکیل داد؟
۱۱-۷- پایتخت هندوستان کدام شهر می باشد؟
۱۱-۸- نادرشاه افشار کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟
۱۱-۹- وکیل الرّعایا لقب که بود؟
۱۱-۱۰- کریم خان زند کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟ و چه کارهایی در آن جا انجام داد؟

۱۲-۱- مؤسس حکومت قاجاریه، ............ نام داشت.
۱۲-۲- علّت های شکست ایران از روسیّه را بنویسید.
۱۲-۳- دو اقدام مهم امیرکبیر چه بود؟
۱۲-۴- آقا محمّدخان قاجار کدام شهر را پایتخت خود قرار داد؟
۱۲-۵- پس از آقا محمّدخان قاجار، چه کسی به سلطنت رسید؟
۱۲-۶- ناصرالدّین شاه، ............... را به صدراعظمی(نخست وزیری) برگزید.
۱۲-۷- امیرکبیر چند سال صدراعظم ایران بود؟
۱۲-۸- امیرکبیر مدرسه ی ............ را تأسیس کرد.

۱۳-۱- مظفّرالدّین شاه وام های خارجی را چگونه خرج می کرد؟
۱۳-۲- چرا ناصرالدّین شاه کشته شد؟
۱۳-۳- پس از این که محمّدعلی شاه مجلس را به توپ بست، مردم چه واکنشی نشان دادند؟
۱۳-۴- پس از ناصرالدّین شاه، چه کسی بر تخت شاهی نشست؟
۱۳-۵- در زمان کدام شاه قاجار، انقلاب مشروطیّت روی داد؟
۱۳-۶- در زمان کدام شاه قاجار، حکومت استبدادی به حکومت مشروطه تبدیل شد؟
۱۳-۷- پس از مرگ مظفّرالدّین شاه، چه کسی به جای او نشست؟
۱۳-۸- چرا محمّدعلی شاه مجلس را به توپ بست؟
۱۳-۹- پس از برکناری محمّدعلی شاه، چه کسی به سلطنت رسید؟
۱۳-۱۰- در جنگ جهانی اوّل، کشور ما ......... خود را در جنگ اعلام کردند.

۱۴-۱- رضاخان با حمایت کدام کشور به قدرت رسید؟
۱۴-۲- محمّد رضا پهلوی چگونه به پادشاهی رسید؟
۱۴-۳- ملّی شدن نفت ایران به رهبری چه کسانی صورت گرفت؟
۱۴-۴- سیّدحسن مدرّس که بود و چه کرد؟
۱۴-۵- سلسله ی قاجاریه توسّط ............... و با حمایت انگلستان از بین رفت.
۱۴-۶- از کارهایی که رضاخان در دوران حکومت خود، در مخالفت با اسلام انجام داد، یکی را بیان کنید.
۱۴-۷- مأموران ...............، عدّه ای از مخالفانش را در مسجد گوهرشاد مشهد به گلوله بستند.
۱۴-۸- یکی از مخالفان مهم رضا شاه، روحانی آگاه ..................... بود.
۱۴-۹- در اواخر حکومت ..........، جنگ جهانی دوّم آغاز شد.
۱۴-۱۰- در جنگ جهانی دوّم، نیروهای کدام کشورها وارد ایران شدند و کشور ما را اشغال کردند؟
۱۴-۱۱- در جنگ جهانی دوّم، نیروهای اشغالگر ایران در سال ۱۳۲۰ هجری ............ را از حکومت برکنار کردند و پسرش ............... را به جای او نشاندند.
۱۴-۱۲- حکومت پهلوی توسّط چه کسی تأسیس شد؟
۱۴-۱۳- به دنبال ملّی شدن نفت ایران، محمّد رضاشاه پهلوی مجبور شد .................. را به نخست وزیری انتخاب کند.

۱۵-۱- در پانزده خرداد سال ۱۳۴۲، در ایران چه اتفاقی افتاد؟
۱۵-۲- رفتن امام از عراق به پاریس، در پیشرفت انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری داشت؟
۱۵-۳- انقلاب اسلامی ایران در چه تاریخی به پیروزی رسید؟
۱۵-۴- قیام پانزده خرداد سال ۱۳۴۲، به رهبری چه کسی روی داد؟
۱۵-۵- با قیام مردم در پانزده خرداد، شاه امام را به ......... و سپس به ......... تبعید کرد.
۱۵-۶- امام خمینی(ره) پس از ترک عراق به ......... رفت.
۱۵-۷- امام خمینی(ره)، در چه تاریخی به میهن بازگشت؟ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۱

سوالات درس به درس مدنی کلاس پنجم ابتدایی ( تنظیم دبستان غیر دولتی قلم شهر مهاجران)

1-۱- معنای استقلال را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
۱-۲- در جمهوری اسلامی، مردم چگونه در اداره ی کشور شرکت می کنند؟
۱-۳- حکومت ایران در ...... فروردین سال ......... به جمهوری اسلامی تبدیل شد.
۱-۴- بیش از ...... درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی دادند.
۱-۵- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟
۱-۶- قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بیگانگان چگونه در امور کشور دخالت می کردند؟
۱-۷- انقلاب اسلامی به رهبری چه کسی به پیروزی رسید؟
۱-۸- چرا مردم مسلمان ایران آزادی می خواستند؟
۱-۹- هر جامعه ای باید ...... داشته باشد.
۱-۱۰- قانون جامعه ی ما قانون ...... است.
۱-۱۱- جمهوری اسلامی بر پایه ی .................. است.
۱-۱۲- دستورات و قوانین خداوند به وسیله ی ............ به انسان می رسد.
۱-۱۳- پس از پیامبر، رهبری جامعه ی اسلامی بر عهده ی ..................... است.

۲-۱- مهم ترین قانون هر کشور، قانون ............ نام دارد.
۲-۲- .............................. قوانین را تصویب می کند.
۲-۳- بالاترین مقام کشور، مقام ............ است.
۲-۴- ............... به اختلافات و شکایت های مردم رسیدگی می کند.
۲-۵- در قانون اساسی هر کشور، ....................................... مشخّص شده است.
۲-۶- وظیفه ی دولت چیست؟

۳-۱- چرا جامعه به رهبر نیاز دارد؟
۳-۲- حضرت آیت الله خامنه ای در چه سالی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شد؟
۳-۳- سه صفت رهبر جامعه ی اسلامی را بیان کنید (نام ببرید).
۳-۴- انقلاب اسلامی ایران بر چه پایه هایی استوار است (به پیروزی رسید)؟
۳-۵- چرا می گوییم حکومت اسلامی ما از نوع ولایت فقیه است؟
۳-۶- اوّلین رهبر انقلاب اسلامی ایران چه کسی بود؟

۴-۱- در جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست؟
۴-۲- اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند، چه نتیجه ای به دست می آید؟
۴-۳- حکومت جمهوری اسلامی برای بهتر شدن زندگی مردم چه وظیفه ای دارد؟

۵-۱- در جامعه ی اسلامی، هر کس مسئول کارهای خود است؛ این جمله یعنی چه؟ یک نمونه بیان کنید.
۵-۲- تفاوت اسراف و صرفه جویی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.
۵-۳- آیا در جامعه ی اسلامی، هر کس فقط مسئول کارهای خودش است؟ توضیح دهید.

۶-۱- چهار عامل مشترک در میان همه ی مسلمانان را نام ببرید.
۶-۲- قرآن به مسلمانان درباره ی وحدت چه دستوری داده است؟
۶-۳- اگر در جامعه ی اسلامی به جای وحدت، تفرقه وجود داشته باشد، چه اتّفاقی می افتد؟
۶-۴- از ویژگی ها و نشانه های مهم جامعه ی اسلامی، دو مورد را نام ببرید.

۷-۱- مسلمانان برای آن که از فکر یک دیگر کمک بگیرند، چه می کنند؟
۷-۲- مشورت با دیگران چه فایده هایی دارد؟
۷-۳- درباره ی چه مسائلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت؟

۸-۱- معنای تعاون چیست؟
۸-۲- در جامعه ی اسلامی رابطه ی افراد با یک دیگر، مانند چه رابطه ای است؟
۸-۳- جمعیّت هلال احمر در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟
۸-۴- کمیته ی امداد امام خمینی در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟
۸-۵- دو نمونه از تعاون در جامعه را نام ببرید.
۸-۶- معنای انفاق چیست؟
۸-۷- قرآن به مسلمانان درباره ی تعاون چه دستوری داده است؟
۸-۸- دو نمونه وقف را نام ببرید.

۹-۱- ایثار یعنی چه؟
۹-۲- چرا شهادت بالاترین درجه ی ایثار و فداکاری است؟
۹-۳- اگر مردم در مواقع ضروری ایثار و فداکاری نکنند، کشور با چه خطری روبه رو می شود؟
۹-۴- بالاترین درجه ی ایثار چیست؟
۹-۵- ایثار جان یا ............، بالاترین درجه ی ایثار است.
۹-۶- بسیج، نخستین بار در سال ......... به فرمان ............... تشکیل شد.ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : چهارشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۱ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۱ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : سه شنبه دهم بهمن ۱۳۹۱
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱
1- کدامیک ازمواد زیر به شکل ظرف خود درمی آیند؟
              گاز                      جامد                 مایع

2- کدامیک ازموارد زیر ازخاصیتهای مواد می باشد ؟
          بو           اندازه          تبخیر          انجماد

3- کدامیک ازموارد زیر یک تغییر شیمیایی است؟
   تبخیر آ ب         سوختن چوب           نصف کردن نان             ذوب یخ

4- کدامیک ازموارد زیر ، یک تغییر فیزیکی به حساب می آید؟

 اکسید آهن             کپک زدن نان             پختن گوشت        پاره کردن کاغذ

5- در کدامیک ازموارد زیر انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی تبدیل می شود؟  

راه پله ی ساختمان           اجاق گاز            چرخ گوشت               لامپ6- راه پله ی ساختمان یک نوع .......... و میخ کش یک نوع ............ است.

اهرم -  اهرم                         سطح شیب دار- اهرم         
  اهرم - سطح شیب دار            سطح شیب دار - سطح شیب دار 

7- فسیلها بیشترازکدام قسمت بدن جانداران بوجود می آیند؟
        سر    استخوان           گوشت             دست

8- باکدامیک از وسایل زیر بهتر می توان نور خورشید راتجزیه کرد؟ 

آینه              عدسی                     منشور                      ذره بین

9- کدامیک ازموارد زیر از چشمه های طبیعی نور محسوب می شود؟ 

 لامپ برق       خورشید          رنگین کمان        چراغ نفتی

10- برای تشکیل یک تصویر بر روی یک پرده از کدامیک ازابزارهای زیر استفاده می شود؟

  عدسی           منشور              آینه              شیشه

11- استفاده ازاندامهای حسی مختلف یعنی چه؟
       یادگیری               مشاهده             فرضیه             نظریه

12- به ماده ای که مولکولهای آن از دویاچند نوع اتم مختلف ساخته شده باشند ، ............... گفته می شود.

13- ربایش بین مولکولهای مواد........... ازمواد دیگربیشتر است.

14- منظور ازکتاب تاریخ زمین،...................... می باشد.

15- به آثاری که ازجانداران بسیارقدیمی درداخل سنگها بوجود می آید ............ گفته می شود.

16- اگر دربالای یک کوه ، فسیل ماهی یافت شود، نشا نه ی این است که در آن محل قبلا ............ وجود داشته              ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱

1- در ادامه ي مراحل تقسيمات کشوري ، به جاي نقطه چين کدام گزينه را بايد نوشت؟       ...............- استان- کشور

  الف : شهر              ب : مر کز استان      ج : ناحيه          د : شهرستان


2- تراکم جمعيت در کدام طرف ايران بيشتر است ؟

الف: شمال و شمال شرقي           ب:جنوب و جنوب شرقي              

 ج: شمال و شمال غربي               د: جنوب و جنوب غربي


3- کدام يک از محصولات زير در بيش تر نواحي ايران کشت مي شود؟

الف : برنج و پنبه          ب : گندم و جو         ج : مرکبات و پسته        د : گندم و خرما


4- استان مهم نفت خيز ايران کدام يک از گزينه هاي زيراست؟

الف : خوزستان         ب : هرمزگان             ج : خراسان رضوي           د: بوشهر


5- کدام جمله غلط است

الف: ييلاق يعني رفتن به مناطق سردسير                                   

 ب: ديگ بخار در کارخانه ي صنايع مادر توليد مي شود

ج: رود هاي مهم ترکمنستان از کشورهاي ايران و افغانستان سرچشمه مي گيرند.                

 د: هيچ کدام


6- همسايگان غربي ايران کدامند ؟

الف: ترکيه ، عراق          ب: افغانستان، پاکستان        

 ج: ترکمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان      د: ارمنستان، نخجوان


7- کشور ترکمنستان از نظر توليد چه محصولي در جهان معروف است ؟

الف : قالي بافي        ب: پنبه            ج: صنايع دستي             د: اسب هاي ترکمني


8- دو قسمت جمهوري آذربايجان به چه وسيله اي از هم جدا شده اند؟

الف: ارمنستان              ب: ترکمنستان            ج: نخجوان                 د: گرجستان


9- مرکز ترکيه و عراق به ترتيب کدام يک از شهرهاي زير است؟

الف: استانبول ،  بغداد  

 ب: استانبول ، بصره          

 ج: آنکارا ، بصره                       

د : آنکارا ، بغداد


10- جلگه ي وسيع سند درکدام کشور قرار دارد؟

الف افغانستان         ب: ترکيه                 ج: پاکستان               د: عراق


 11- کدام يک از افراد زيرقبل از بعثت پيامبر از دنيا رفت؟

الف: آمنه مادر پيامبر                        ب: عبدالله پدر پيامبر                  

  ج: عبدالمطلب پدر بزرگ پيامبر          د: همه ي موارد


12- به جانشيني پيامبر چه مي گويند؟

الف: بعثت           ب: بيعت                ج: خلافت                           د: نبوت


13- سلسله ي بني اميه ( امويان) را چه کسي تأسيس کرد؟

الف: ابومسلم خراساني        ب: معاويه             ج: ابوسفيان                  د: يزيد


14- کداميک جزء سلسله هاي ترک زبان که بر ايران حکومت کردند محسوب نمي شود؟

   الف : سامانيان       ب: غزنويان          ج: سلجوقيان                د: خوارزمشاهيان


15- کدام پادشاه خود را وکيل الرّعايا ناميد؟

الف: آقامحمد خان                              ب: شاه اسماعيل                      

  ج: کريم خان زند                             د: ناصرالدين شاه


16- کدام عبارت صحيح است؟

الف: شاه عباس پايتخت صفويه را به اصفهان منتقل کرد.           

 ب: افغان ها هفت سال بر ايران حکومت کردند

ج: مدرسه ي دارالفنون در زمان ناصرالدين شاه و به دستور اميرکبير تأسيس شد.   

 د: همه ي موارد صحيح است


 17-در زمان ما وظيفه ي رهبري بر عهده ي کيست؟

الف: کسي که اسلام را به خوبي بشناسد.     

  ب: پيامبر                

 ج: امامان                                               

  د: پيشوايان ديني


18- بر اساس قانون اساسي وظيفه ي دادگستري چيست؟

الف: نظارت بر اجراي درست قوانين        ب: رسيدگي به شکايات مردم       

 ج: نظارت بر مجلس و دولت                  د: الف و ب


 19- در جمهوري اسلامي مهمترين وظيفه ي حکومت چيست؟

الف : پاسداري از دين اسلام و اجراي قوانين اسلامي             ب : نگهباني از استقلال کشور

  ج : گسترش آموزش و پرورش                                        د : همه ي موارد


20- کدام عبارت غلط است؟

الف: درباره ي همه ي مسائل نمي توان از طريق شورا تصميم گرفت.

ب: مهمترين قانون هر کشور قانون اسلام است.

ج:حکومت جامعه ي ما از نوع ولايت فقيه است.

د: در جامعه ي اسلامي هر کس در برابر رفتار ديگران نيز مسئول است.


 21- احمد با خود انديشيد  « اگر به آب در حال جوشيدن نمک اضافه کنم ، آب از جوش خواهد افتاد » اين جمله چيست؟

  الف: فرضيه            ب: نظريه            ج: آزمايش                 د: جمع آوري اطلاعات


22- کدام يک تغيير فيزيکي است؟

  ج   : کپک زدن نان         د :  ب و ج    الف: تشکيل ابر          ب: زرد شدن برگ درخت


23-  اتم هاي تشکيل دهنده ي کدام ماده مثل هم نمي باشد؟

    الف: آلومينيم                      ب: طلا                  ج: نمک                  د: آهن 


  

24- در کدام هوا امکان مشاهده ي رنگين کمان وجود دارد؟

   الف: هواي آفتابي و خشک                              ب: هواي ابري و مرطوب

   ج:  هواي مرطوب پس از باران                        د: هواي آفتابي پس از باران


25- چرا مواد خاصيت هاي متفاوتي دارند؟

الف : چون مولکول هر ماده با ماده ي ديگر متفاوت است .    

 ب  : چون مواد از حالتي به حالتي ديگر تغيير مي کنند.                                      

  ج   : چون مواد از مولکول ساخته شده اند.  

د  : چون مولکول ها اتم دارند.


26- عامل ايجاد کدام دسته از بيماري هاي زير باکتري ها هستند؟

الف: حصبه ، وبا ، آبله                 ب:  کزاز ، سل ، وبا             

   ج: سل ، آبله ، سرخک               د: کزاز ، سرخک ، آبله


27- محمد هنگام بازي به زمين خورد و پايش زخم شد. اگر خون ريزي شديد نباشد، او قبل از هر کاري بايد...

الف: محل زخم را با آب بشويد                                        ب: محل زخم را با دستمال ببندد   

  ج: محل زخم را ضد عفوني کند.                                  د: واکسن کزاز تزريق کند.


28- گياخاک مانند کدام يک از موارد زير در خاک عمل مي کند؟

الف: باکتري ها               ب: قارچ ها                 ج: کود                     د: مواد معدني


29- در يک اتاق تاريک ، هيچ چيز ديده نمي شود. کدام جمله درست تر است؟

الف: از چشم نوري به چيزهايي که در اتاق است نمي رسد.                 

  ب: نوري از چيزهاي موجود در اتاق به چشم نمي رسد.

ج: چيزهايي که در اتاق هستند تمام نورها را جذب مي کنند.       

 د: ممکن است نور به چشم ما مي رسد ولي چشم ما سالم نيست.


30- داروي پني سيلين از کدام يک از موجودات زير به دست مي آيد؟

  الف : جلبک ها            ب: ويروس ها                ج:باکتري ها                  د: قارچ ها


 31- کدام رقم از عدد روبرو را پاک کنيم تا « پنجاه ميليارد و بيست و سه ميليون و نه هزار خوانده شود؟     500230009000

الف: يکان             ب: دهگان هزار            ج:  صدگان ميليون             د: يکان ميليارد


32  حاصل عبارت روبرو کدام است؟   دو و شش هفتم به اضافه ي سه و چهار پنجم

الف: پنج و ده سي و پنجم                              ب: شش و بيست و چهار سي و پنجم

ج: پنج و بيست و سه سي و پنجم                  د: شش و بيست و سه سي و پنجم


               

33-  ربع 60 تا برابر است با:             

 الف) 30 تا            ب) 20 تا                   ج)15 تا                 د) 12 تا


  34- در جاي خالي چه عددي را قرار دهيم تا تساوي درست باشد؟     مخرج 20= شش هشتم          

الف : 18                          ب: 15                 ج: 12                        د: 9


35- مساحت زميني به شکل لوزي به قطرهاي 400 متر و 150 متر چند هکتار است؟

الف: 60000 هکتار                ب: 60 هکتار                ج: 6هکتار                     د: 3هکتار


 36- کدام گزينه غلط است؟

الف: 3/20 متر = 2030 سانتيمتر                ب: 1/0 سانتيمتر = يک ميليمتر

ج: 07/4 کيلوگرم = 4007 گرم                     د: 009/1 متر =  1009ميليمتر


37-   %30 عدد 120 چند تا مي شود؟

الف: 4 تا                           ب: 36تا                  ج: 90تا                 د: 360تا


38- حاصل تفريق دو عدد مرکب ?14"    '56      7  و"27    '53      4 کدام است؟

الف: 57    3     3                                 ب: 47       2       3                           

   ج:  13      3     3                               د: 47    3     3


39- نسبت وزن يک مادر به فرزندش مثل 7 به2 است. اگر وزن مادر 63 کيلوگرم باشد وزن فرزند او چند کيلوگرم است.

الف: 9کيلوگرم             ب: 14 کيلو گرم                ج: 18 کيلوگرم               د: 45 کيلوگرم


40 – دو جعبه ي مکعبي شکل داريم يکي به ابعاد 2سانتيمتر و ديگري به ابعاد 6سانتيمتر. در داخل جعبه ي بزرگ چند جعبه از نوع کوچک جا مي گيرد؟ 

الف؟ 27تا                      ب: 8تا                    ج: 9تا                       د: 3 تاارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : دوشنبه چهارم دی ۱۳۹۱

ماده: هر چیزی که دارای جرم باشد و فضایی را اشغال کند ( حجم) و از ذرات ریزتری به نام اتم یا مولکول تشکیل شده باشد (ماده) نامیده می شود.

ویژگی های ماده : جرم و حجم از ویژگی های هر ماده هستند از دیگر ویژگی های هر ماده  این است که در میان ذره های سازنده ی ماده فضای خالی وجود دارد، ذره های سازنده ی ماده،پیوسته در حال حرکت و جنبش هستند و بین ذره های سازنده ی ماده ربایش وجود دارد.

حجم : مقدار فضایی که هر ماده یا جسم اشغال می کند ، حجم آن را مشخص می کند.حجم یک ماده مجموع حجم ذرات ان ماده و فضاهای خالی بین ذرات آن است. حجم را با واحدهای مترمکعب،سانتی مترمکعب اندازه می گیرند.حجم مایعات و گازها را با واحد لیتر هم بیان می کنند.

جرم : مقدار ماده ی تشکیل دهنده جسم را جرم می گویند.واحد اندازه گیری جرم ، کیلوگرم می باشد. جرم هر جسم به جرم مولکول ها و تعداد آن ها بستگی دارد.

وزن : وزن مقدار نیروی جاذبه ای است که از طرف زمین یا هر کره ی دیگر به جسم وارد می شود.بیش ترین وزن در کنار دریا می باشد و هر چه از سطح زمین دور شویم نیروی جاذبه کم تر و در نتیجه نیروی وزن هم کم تر خواهد شد.در سطح زمین وزن اجسام تقریبا 10 برابر جرم شان است. واحد اندازه گیری وزن ، نیوتن می باشد.

نیروی جاذبه ی ماه      نیروی جاذبه ی کره ی زمین می باشد.

ساختمان مواد

همه ی مواد از ذره های بسیار کوچکی به نام اتم ساخته شده اند. اتم در زبان یونانی به معنای تجزیه ناپذیر است.

اتم کوچک ترین ذره ی هر ماده است که معمولا به صورت آزاد وجود ندارد بلکه به صورت ترکیب با اتم های دیگر است.

مولکول : کوچک ترین واحد سازنده ی هر ماده  که خواص آن ماده را دارد و به حالت آزاد یافت می شود مولکول نام دارد. مولکول ها از اتصال دو یا چند اتم به یک دیگر به وجود می آیند.

دسته بندی مواد:

1-  موا ساده (عنصر)

2-  مواد ترکیب (مرکب)

3-  مواد مخلوط

موا د ساده ( عنصر) : عنصر ماده ای است که ذره های سازنده آن اتم یا مولکول هایی هستند که از اتم های یکسان ساخته شده اند . اگر ساختمان ماده ای تنها از یک نوع اتم به کار رفته ویا اتم های سازنده ی یک ماده مثل هم باشند(یکسان باشند) و یا مولکول های آن ماده را نتوان به اتم های موا دیگر تجزیه نمو آن را ماده ی ساده(عنصر) می گویند.

دانشمندان تاکنون توانسته اند بیش از 109 عنصر را شناسایی کنند ولی از این میان تنها 91 عنصر در طبیعت یافت می شود و بقیه ی عنصرها در آزمایشگاه ساخته شده اند.

مواد ساده را می توان به دو گروه فلزها و نافلزها تقسیم کرد.

1-  فلزها : مس،آهن،روی،سرب و... از فلزها هستند. فلزها سه ویژگی مهم دارند.: 1- سطح براق و درخشانی دارند.2- چکش خوارند یعنی به راحتی می توان آن ها را به شکل دیگری درآورد.3- رسانای جریان الکتریسته و گرما هستند.درمیان 109 عنصر شناخته شده 84 فلز وجود دارد. همه فلزها به جز جیوه در حالت عادی جامد هستند.

2- نافلزها: نافلزها در حالت جامد شکننده اند. بیش تر آن ها ظاهری غیر شفاف و نارسانا می باشند.(کربن تنها نافلز رسانای جریان برق است) مولکول هفت عنصر (نافلز)دواتمی است که عبارت اند از: هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن، کلر،فلوئور(گاز) برم(مایع)ید(جامد)

گوگرد مولکول هشت اتمی و فسفر مولکول چهار اتمی دارد و مولکول گاز ازن از سه اتم اکسیژن ساخته شده است.

کربن عنصری (نافلز) جامد است که در طبیعت به دو شکل اصلی الماس و گرافیت(مغز مداد) یافت می شود که هر دو عنصر هستند و تنها تفاوت آن ها در طرز قرار گیری اتم هایشان می باشد.

مواد ترکیب : ترکیب ماده ای است که ذره های سازنده ی آن از اتصال دو یا چند اتم متفاوت ساخته شده اند. از به هم پیوستن دو یا چند ماده ی ساده یک ماده ی ترکیب تشکیل می شودکه این ماده با عناصر تشکیل دهنده ی خود هیچ شباهتی ندارد.مانند: آمونیاک(ترکیبی از هیدروژن و نیتروژن)، الکل معمولی(ترکیبی از کربن ،هیدروژن و اکسیژن).

خواص هر ماده ی ترکیب ،به نوع اتم های تشکیل دهنده ،تعداد اتم ها و شکل ساختمانی ترکیب (نحوه ی اتصال اتم ها) بستگی دارد.مثلا کربن دی اکسید و کربن مونواکسید هر دو از از اکسیژن و کربن تشکیل شده اند ولی تعداد اکسیژن ها در آن ها متفاوت است و این دو خواص متفاوتی دارند.

مواد مخلوط : اگر ذره های سازنده دو یا چند ماده ی مختلف با هم آمیخته شوند و خواص خود را حفظ کنند به آن مخلوط می گویند. مانند: خون،شیر، خاک،هوا و ...

مواد خالص : ماده ی خالص ماده ای است که اتم یا مولکول های سازنده ی ماده یکسان و از یک نوع هستند مثلا آب مقطر یک ماده ی خالص است زیرا تنها از مولکول های سه اتمی آب تشکیل شده است.

ماده ی ناخالص : بیش تر مواد موجود در طبیعت به صورت مخلوط هستند به طوری که شاید به ندرت بتوان یک ماده ی خالص مطابق تعریف علمی آن یافت خالص ترین ماده نیز همواره مقادیر بسیار ناچیزی از مواد دیگر به همراه دارد به این مواد همراه، ناخالصی می گویند پس همه ی مواد مخلوط، ماده ی ناخالص می باشند.

شناسایی ماده ی خالص : هر ماده ی خالص، دارای ویژگی های معینی می باشد که به ما امکان می دهد تا آن ماده را از مواد خالص دیگر تشخیص دهیم، حالت ظاهری ماده در دمای محیط (جامد،مایع،گازبودن)،رنگ،نقطه ی جوش،میزان رسانایی الکتریکی از جمله ی این ویژگی ها هستندکه به آن خواص فیزیکی می گویند. مثلا آب در دمای محیط(مایع)،رنگ(بی رنگ)،نقطه ی ذوب و انجماد(C 0)،نقطه ی جوش(C 100) و رسانایی الکتریکی آن (بسیار ناچیز) است.

حالات ماده: مواد در طبیعت به سه حالت(جامد،مایع و گاز)وجود دارد.حالت یک ماده به چگونگی نیروهای بین مولکولی (ربایش مولکول ها)،نحوه یقرار گرفتن مولکول ها و میزان جنبش آن ها بستگی دارد.

1- حالت جامد: مولکول ها بسیار نزدیک به هم قرار دارند به طوری که فقط می توانند سر جای خود تکان بخورند و چون مولکول ها فقط می توانند در جای خود بلرزند،مواد جامد شکل هندسی مشخصی دارند.

2- حالت مایع در بیش تر مایعات ،فاصله ی مولکول ا نسبت به حالت جامد بیش تر است.به همین خاطر مولکول ها آزادتر هستند و می توانند بچرخند و روی هم سر بخورند ،شکل مشخصی ندارند،جاری می شوند و شکل ظرف را به خود می گیرند.در سطح مایعات در ظرف،در جایی که نیروی جاذبه وجود دارد ،افقی قرار می گیرد.

3-  حالت گاز : فاصله ی مولکول ها از یکدیگر نسبت به حالت جامد و مایع ،بسیار زیاد است. در نتیجه مولکول های گاز تقریبا آزاد هستند و می توانند آزادانه به هر سمتی حرکت کنند.(تقریبا نیروی ربایش وجود ندارد).

 ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : شنبه دوم دی ۱۳۹۱ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : جمعه یکم دی ۱۳۹۱
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۱
ارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱
 
 

1- در کدام دستگاه انرژی الکتریکی به حرکتی تبدیل می شود؟

الف) اتو برقی ب) سماور برقی ج) آبمیوه گیری د) بخاری برقی

2- اگر دمای قطعه آهنی را آنقدر بالا ببریم تا ذوب شود چه نوع تغییری در آهن رخ می دهد؟

الف) شیمیایی ب) شیمیایی و بعد فیزیکی ج) فیزیکی د) فیزیکی و بعد شیمیایی

3- کدام ماشین از همه پیچیده تر است؟

الف) اهرم ب) دوچرخه ج) فرغون د) میخ کش

4- اگر جسمی تمام نورهای موجود در نور خورشید را جذب کند به چه رنگی دیده می شود؟

الف) آبی ب) زرد ج) سفید د) سیاه

5- در کدام گزینه اتم های سازنده ی مولکول های هر یک از مواد مثل هم هستند؟

الف) آهن، نمک ب) اکسیژن، طلا ج) نفت، آهن د) آب، مس

6- در حالت معمولی جنبش مولکولی کدام یک از مواد زیر بیشتر است؟

الف) روغن ب) چوب ج) اکسیژن د) بنزین

7- در کدام گروه از مواد رابطه ی ربایش بین مولکول ها درست نشان داده شده است؟

الف) آب < اکسیژن < آهن ب) یخ < آب < فولاد ج) نقره < آب < آهن د) اکسیژن < جیوه < شیشه

8- کدام یک از عبارات زیر در مورد تعداد اتم های یک مولکول آب و یک مولکول بخارآب درست است؟

الف) در هر دو گاهی برابر و گاهی نابرابرند.

ب) تعداد اتم های آب بیشتر از بخار آب است.

ج) در هر دو تعداد اتم ها یکسان است.

د) تعداد اتم های بخار آب بیشتر از آب است.

9- در کدام یک از وسایل زیر ، چهار عدسی بکار رفته است؟

الف) عینک ب) چشم زیر دریایی ج) تلسکوپ ساده د) دوربین شکاری

10 کدام دسته از مواد زیر، ساختمان مولکولی ترکیب را نشان می دهند؟

الف) آب- طلا- مس ب) زنگ آهن- قند- نشاسته

ج) اکسید جیوه- نمک- آلومینیم د) اکسیژن- مس- جیوه

11- حاصل کدام یک از موارد زیر یک عنصر است؟

الف) گاز حاصل از تجزیه اکسید مس ب) تبخیر آب ج) گاز حاصل از سوختن شمع د) بخار الکل

12- در خصوص عدسی های برآمده (محدب) می توان گفت:

الف) هر چه محدب تر باشد پرتوهای نور کمتر شکسته می شود.

ب) هر چه محدب تر باشد پرتوهای نور بیشتر شکسته می شود.

ج) هرچه محدب تر باشد تصویر، کوچک تر دیده می شود.

د) موارد ب و ج صحیح است.

13- کدام دسته از وسایل زیر همگی ماشین ساده هستند؟

الف) قرقره- سطح شیب دار- پیچ ب) اهرم- پیچ- دوچرخه

ج) چاقو- چرخ گوشت- قیچی د) ماشین تحریر- چرخ گوشت- آچار

14- مولکول های کدام یک از مواد زیر می توانند آزادانه روی هم سُر بخورند و در ترکیب با اکسیژن نوعی اکسید به وجود آورند؟

الف) مس ب) جیوه ج) طلا د) آهن

15- وقتی با دوستی ، الاکلنگ بازی می کنید که از شما سنگین تر است، چگونه بر اضافه وزن او غلبه می کنید؟

الف) فاصله ی خود را از تکیه گاه بیشتر می کنید. ب) فاصله ی دوستتان را از تکیه گاه بیشتر می کنید.

ج) فاصله ی دوستتان را از تکیه گاه کمتر می کنید. د) جای خود را با دوستتان عوض می کنید.

16- در کدام پدیده ی زیر هم تغییر فیزیکی و هم تغییر شیمیایی اتفاق می افتد؟

الف) سوختن شمع ب) سوختن غذا ج) پختن غذا د) تولید اکسید آهن

17- اگر همه ی ویروس ها از بین بروند ؛ انسان به کدام بیماری مبتلا نمی شود؟

الف) کزاز ب) آبله ج) سل د) حصبه

18- برای آن که یک سطح شیب دار ، کاری را راحت تر انجام دهد، چه تغییراتی باید در آن به وجود آوریم؟

الف) طول سطح شیبدار و ارتفاع آن را به یک اندازه زیاد می کنیم.

ب) طول سطح شیبدار را کم و ارتفاع آن را زیاد می کنیم.

ج) طول سطح شیبدار و ارتفاع آن را به یک اندازه کم می کنیم.

د) طول سطح شیبدار را زیاد و ارتفاع آن را کم می کنیم.

19- یک گرم آب با یک گرم یخ از چه نظر تفاوت دارد؟

الف) حجم ب) مولکول ج) اتم د) جرم

20- کدام یک از نورهای زیر به وسیله ی منشور تجزیه می شود؟

الف) نور آبی ب) نور زرد ج) نور سفید د) نور قرمز

21- هنگام وقوع زلزله از کدام محل ها باید دوری کرد؟

الف) سقفهای وسیع – دیوارهای داخلی

ب) راهروهای کم وسعت – دیوارهای خارجی

ج) راهروهای کم وسعت – دیوارهای داخلی

د) سقفهای وسیع – دیوارهای خارجی

22- کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟

الف) قارچ ها می توانند غذا سازی کنند.

ب) باکتری ها بیشتر در آب زندگی می کنند.

ج) همه ی باکتری ها بیماری ایجاد می کنند.

د) باکتری ها فراوان ترین جانداران روی زمین هستند.

23- فضای بین کدام یک از خاک های زیر کمتر است؟

الف) خاک باغچه ب) خاک رس ج) خاک باغچه و شن د) شن

24- در کدام لایه ی زمین مقداری آب و بعضی فلزات را می توان یافت؟

الف) پوسته ب) گوشته ج) هسته ی بیرونی د) هسته ی درونی

25-کدام دسته از جانداران زیر به ترتیب پیدایش مرتب شده اند؟

الف) تک سلولی ها ، پرندگان ، خزندگان

ب) ماهی ها ، پستانداران ، پرندگان

ج) خزندگان ، پرندگان ، پستانداران

د) خزندگان ، تک سلولی ها، ماهی ها

26- کدام یک از موارد زیر مربوط به وضع مولکول ها در مواد مایع است؟

. الف : مولکول ها مانند دانه های زنجیر به هم وصل شده اند

ب : ربایش آن ها بسیار زیاد است.

. د : الف و ج

. ج : مولکول ها می توانند آزادانه روی هم سُر بخورند

27- اگر یک قطعه آهن را اول تکه تکه کنیم و بعد آن قدر حرارت دهیم که ذوب شود در آهن چه نوع تغییری رخ داده است؟

الف: شیمیایی ب: فیزیکی ج: فیزیکی و بعد شیمیایی د: شیمیایی و بعد فیزیکی

28- در کدام یک از وسایل زیر موتور الکتریکی به کار نرفته است؟

الف: یخچال ب: ضبط صوت ج: رادیو د:جارو برقی

29- مقدار نیرویی که برای بالابردن یک جسم به وسیله ی اهرم به کار می رود ، به چه چیزی بستگی ندارد؟

الف: ارتفاع تکیه گاه ب: فاصله ی جسم تا تکیه گاه

ج:فاصله ی نیرو تا تکیه گاه د: جرم جسم

30- جنس هسته و پوسته ی زمین به ترتیب از چیست؟

الف:نیکل و سنگ -آهن

ب: سنگ- آهن ونیکل

ج: نیکل - سنگ

د: آهن و نیکل - سنگ

31- کدام یک از جانداران ساده ی زیر در بستنی سازی و تهیه ی خمیر دندان مورد استفاده قرارمی گیرد؟

الف: باکتری ب: قارچ ج: جلبک د: مخمرها

32- در خرابی های حاصل از زمین لرزه کدام عامل دخالت کمتری دارد؟

الف:استحکام زمین

ب:شدت زمین لرزه

ج: استحکام ساختمان

د: زمان وقوع زلزله

33- اساسی ترین نقش باکتری ها و قارچ ها کدام است؟

الف: تولید دارو و مواد برای انسان

ب: بیماری زایی در جانوران

ج: تجزیه و پوسیدگی مواد

د: بیماری زایی در گیاهان

34- آزمایش یورستن منجر به کدام نتیجه شد؟

الف: بیشتر بیماری ها به علت وجود میکروب ها ایجاد می شوند.

ب: گیاهان نمک ها را از خاک می گیرند.

ج: کپک ها ممکن است مانع رشد باکتری ها شوند.

د: بعضی از قارچ های ذره بینی بیماری زا هستند.

35- کدام عبارت غلط است؟

الف: یکی از راه های درمان شخص مبتلا به سرخک ، استفاده از واکسن سرخک است.

ب: فاصله ی سطح زمین تا مرکز آن حدود 6400 کیلومتر است.

ج: باکتری ها به روش تقسیم شدن و قارچ ها به وسیله ی هاگ تولید مثل می کنند.

د: ردّپای جانوارن قدیمی که بر روی سنگ ها باقی مانده است نیز یک سنگواره است.

36- احمد با خود اندیشید « اگر به آب در حال جوشیدن نمک اضافه کنم ، آب از جوش خواهد افتاد » این جمله چیست؟

الف: فرضیه ب: نظریه ج: آزمایش د: جمع آوری اطلاعات

37- کدام یک تغییر فیزیکی است؟

ج : کپک زدن نان د : ب و ج الف: تشکیل ابر ب: زرد شدن برگ درخت

38- اتم های تشکیل دهنده ی کدام ماده مثل هم نمی باشد؟

الف: آلومینیم ب: طلا ج: نمک د: آهن

39- در کدام هوا امکان مشاهده ی رنگین کمان وجود دارد؟

الف: هوای آفتابی و خشک ب: هوای ابری و مرطوب

ج: هوای مرطوب پس از باران د: هوای آفتابی پس از باران

40- چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟

الف : چون مولکول هر ماده با ماده ی دیگر متفاوت است .

ب : چون مواد از حالتی به حالتی دیگر تغییر می کنند.

د : چون مولکول ها اتم دارند.

ج : چون مواد از مولکول ساخته شده اند.

41- عامل ایجاد کدام دسته از بیماری های زیر باکتری ها هستند؟

الف: حصبه ، وبا ، آبله ب: کزاز ، سل ، وبا

ج: سل ، آبله ، سرخک د: کزاز ، سرخک ، آبله

42- محمد هنگام بازی به زمین خورد و پایش زخم شد. اگر خون ریزی شدید نباشد، او قبل از هر کاری باید...

الف: محل زخم را با آب بشوید ب: محل زخم را با دستمال ببندد

ج: محل زخم را ضد عفونی کند. د: واکسن کزاز تزریق کند.

43- گیاخاک مانند کدام یک از موارد زیر در خاک عمل می کند؟

الف: باکتری ها ب: قارچ ها ج: کود د: مواد معدنی

44- در یک اتاق تاریک ، هیچ چیز دیده نمی شود. کدام جمله درست تر است؟

الف: از چشم نوری به چیزهایی که در اتاق است نمی رسد.

ب: نوری از چیزهای موجود در اتاق به چشم نمی رسد.

ج: چیزهایی که در اتاق هستند تمام نورها را جذب می کنند.

د: ممکن است نور به چشم ما می رسد ولی چشم ما سالم نیست.

45- داروی پنی سیلین از کدام یک از موجودات زیر به دست می آید؟

الف : جلبک ها ب: ویروس ها ج:باکتری ها د: قارچ هاارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱

 سوالات تستی جغرافی 

1-کشور ایران به قسمت های مختلفی تقسیم شده است که به هر یک از این قسمت ها ...............گویند؟

الف) – شهرستان                  ب)-  استان                      ج)- روستا                  د)- مرکز استان

2- یکی از دلایل افزایش جمعیت...............می باشد؟

الف)-  مهاجرت                    ب)- مرگ و میر                 ج)- تولد زیاد              د)- هیچ کدام

3- در .................به علت بارش ..................آب به مقدار کافی وجود دارد ؟

الف)- شهرستان ها – برف و باران                      ب)- استان ها -  گرمای زیاد

ج) – کوهپایه ها – برف و باران                          د)- کوهپایه ها – ریزش سنگ

4- استان ..................مهمترین بخش تولید چای در ایران می باشد؟

الف)- گیلان       ب)- مازندران             ج)- کرمان                   د)- گلستان 

5- بیشترین منابع نفت ایران در .........................ودر استان .....................واقع شده است؟

الف)-  جنوب غربی- ایلام                    ب)-- جنوب شرقی - بوشهر      

ج)- شمال شرقی – خوزستان                د)- جنوب غربی – بوشهر

6- کدام یک از موارد زیر از صنایع مادر نمی باشند ؟

الف)- ذوب آهن             ب)- نساجی          ج)- پتروشیمی              د)- ماشین سازی

7- مهمترین مجتمع پتروشیمی در ایران است ؟

الف)- ماشین سازی      ب)- بندر عباس               ج)- بندر امام خمینی                د) – بندر لنگه

8- رود های مهم ترکمنستان از ....................و................. سرچشمه گرفته و مهمترین رود آن ............است؟

الف)- ایران- افغانستان –آمودریا                   ب)- ایران – پاکستان- جیحون           

ج)- ایران – افغانستان-عشق اباد                      د)- ایران – ارمنستان – مرو

9- پایتخت کشور ترکمنستان .............و شهر معروف دیگر آن ................و از صنایع دستی آن ............است؟

الف)- مرو- عشق اباد – کشاورزی و دامپروری                 ب)- عشق اباد – مرو- کشاورزی و دامپروری

ج)- عشق اباد – مرو -  قالی بافی                                    د)- عشق اباد – مرو – گلیم بافی

10- کشور  جمهوری اذر بایجان به وسیله ..............از یکدیگر جدا شده اند ؟

الف)- بلغارستان            ب)- ارمنستان          ج)- جمهوری آذر بایجان              د)- ترکمنستان

11- پایتخت کشور جمهوری آذر بایجان............و شهر های معروف آن ............و............می باشد؟

الف)-  باکو – نخجوان – گنجه                  ب)- باکو – مرو -عشق اباد

ج)- باکو – بندر امام خمینی –ارس              د)- ارس – سوان – ایروان

12- کدام یک از محصولات  کشاورزی زیر از کشور ارمنستان به شمار نمی اید ؟

 الف)- سیب زمینی         ب) پنبه          ج)- غلات               د)- چغندر قند

13- کدام کشور به طریق گردشگری درامد زیادی بدست آورده است ؟

الف)- ترکمنستان                   ب )- ترکیه                 ج)- ارمنستان          د)- عراق

14- بندر بزرگ شهر عراق است؟

الف )-  بغداد                   ب)- نجف           ج)- بصره            د)- کاظمین

 

سوالات تستی تاریخ

 

15- دین اسلام از سرزمین ................... ظهور کرد ؟

الف) عربستان                            ب)- سوریه                                    ج)- ایران                      د)- عراق

16- مهمترین جنگ های که پیامبر در ان شرکت داشتند کدامند؟

الف)-     بدر                 ب)-  احد             ج)- خندق                  د) – همه موارد

17- سر دسته مخالفان  پیامبر در مکه ...........بود؟

الف)- ابو سفیان           ب)- ابو جهل                 ج)- ابو طالب                د)- فرعون

18- پیامبر اسلام در سن ................  سالگی رحلت کردند؟

الف)-  36                ب)- 63          ج)- 61           د)- 62

19-  مبدا تاریخ مسلمانان .......است؟

الف)- هجرت پیامبر از مکه به مدینه            ب)- هجرت پیامبر از مدینه به مکه

ج)- هجرت پیامبر به حبشه                        د)- جنگ های پیامبر

20- درز زمان کدام خلیفه  بعضی از حاکمان شهر ها به مردم  ستم می کردند ؟

الف) – ابو بکر       ب) – عمر              ج)- عثمان              د) – حضرت علی (ع)

21- حضرت علی (ع) شهر .................... مرکز خلافت خود قرار داد ؟

الف)-  کوفه                   ب)-  عراق            ج)- بغداد          د)-  کاظمین

22-  در زمان حکومت حضرت علی (ع)چه کسی حاکم شام بود ؟

الف)- ابو سفیان           ب)- معاویه                  ج)- عمر و عاص                 د)-خوارج

23- چه کسی با وعده ی پول و مقام  در میان افراد سپاه امام حسن (ع) اختلاف ایجاد کرد ؟

الف)- ابوبکر       ب)- عثمان             ج)- معاویه              د)- بنی امیه

24- این سخن از کیست ؟

(من برای  زنده نگه داشتن  دین اسلام و امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده ام )

الف)-  امام علی (ع)              ب)- امام سوم          ج)- امام حسن (ع)       د)- همه موارد

25 – چه کسی ثروتش را در راه خدا و برای تبلیغ اسلام خرج کرد؟

الف)- خدیجه (ع)   ب)- حضرت محمد (ص)       ج)- حضرت فاطمه زهرا (س)   د)- هیچکدمارسال توسط علی میرزایی ورزنه
 
تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱

 

درس 11 :  عراق

الف) پاسخ صحيح را با علامت (×) مشخص كنيد .

1- كدام كشور زير به دريا راه ندارد ؟

    الف) تركمنستان           ب) پاكستان              ج) عراق                د) تركيّه

2- بيشتر خاك كشور عراق را چه مناطقي تشكيل داده است ؟

    الف) كوهستاني                                ب) كم ارتفاع جلگه‌اي  

      ج) جلگه‌اي پست                             د)  موارد ب و ج

3- رود شطّ العرب از به هم پيوستن كدام رودها تشكيل شده است ؟

    الف) رود كارون و دجله                               ب) رود فرات ودجله     

      ج) رود فرات و كارون                               د) موارد ب و ج

4- كدام شهر زير، مركز كشور عراق مي‌باشد ؟

    الف) موصل             ب) بصره                ج) بغداد                  د) كركوك

5- ناحيه‌ي كوهستاني عراق در كدام سمت عراق مي‌باشد ؟

    الف) شمال غربي        ب) جنوب شرقي         ج) شمال شرقي            د) جنوب غربي

6- كدام محصول عراق به كشورهاي ديگر صادر مي‌شود ؟‌

    الف) پنبه              ب) خرما               ج) غلّآت                   د) توتون

7- بندر بصره، نزديك كدام بندر ايران مي‌باشد ؟

    الف) آبادان          ب) ماهشهر          ج) امام خميني              د) خرّمشهر

ب) جاهاي خالي را با كلمه‌هاي مناسب كامل كنيد.

1- از به هم پيوستن رود كارون و .................  ، اروندرود تشكيل مي‌شود .

2- كشور عراق از توليد و صادرات ............ درآمد قابل توجّهي دارد .

3- بندر بزرگ عراق، شهر ......... است كه از راه ......... با درياهاي ديگر ارتباط دارد .

4 مردم كشور عراق به زبان ........ صحبت مي‌كنند و دين مردم آن كشور ....... است .

5- كشور عراق از طريق ......... به درياهاي آزاد راه دارد .

 ج) جمله‌هاي درست و نادرست را مشخص كنيد .

1- در شهر كركوك، پالايشگاه نفت وجود دارد .                         

2- رود فرات از كشور تركيّه، وارد عراق مي‌شود .                       

3- سوريّه، همسايه‌ي شمالي كشور عراق مي‌باشد .                   

4- رود دجله از شهر بغداد مي‌گذرد .                                       

5- نزديك به نيمي از مردم عراق، شيعه مي‌باشند .                    

د) به سؤال‌ها‌ي زير پاسخ كامل دهيد .

1-  همسايگان عرب زبان كشور عراق را نام ببريد .

2- محصول جلگه‌هاي حاصل‌خيز عراق را نام ببريد .

3- جلگه‌هاي پهناور عراق ،  چگونه به وجود آمده‌ اند ؟

4- شط العرب چگونه به وجود آمده است ؟

5- كشور عراق از چه راهي ، درآمد قابل توجّهي به دست مي‌آورد ؟ چرا ؟

6- بيشتر خاك عراق را چه نوع سرزمين‌هايي تشكيل داده است ؟

7- در كدام شهرهاي‌ عراق ،  آرامگاه چند تن از امامان شيعيان وجود دارد ؟

8- اروند رود چگونه ايجاد شده است ؟ توضيح دهيد ارسال توسط علی میرزایی ورزنه

اسلایدر